Keď nás oslovil klient Cityrent s.r.o. ohľadom vypracovania programu pre efektívne fungovanie a zníženie nákladov pri manuálnom vypĺňaní tlačív, potešili sme sa. Prijali sme to ako zaujímavú výzvu a sme radi, že sme sa mohli popasovať s touto požiadavkou, aby sme zároveň pomohli našej planéte. Bežne sa stretávame so zbytočnými tlačivami, ktoré nás ukracujú o čas, nervy, no zároveň dajú zabrať našej prírode.

Uvedenie do deja:

 Klient tlačil týždenne cca 6000 strán, no vďaka nášmu programu mu postačí len jedno tlačivo pre každého klienta – súhlas so spracovaním údajov s elektronickým podpisom.

Ako to funguje?

Máme radi jednoduché veci, ktoré prinesú ovocie.

 V skratke: po prihlásení do programu prebieha registrácia nového zákazníka alebo výber existujúceho. Podľa zadaní sa vygenerujú tlačivá, ako napr. zmluva o prenájme, preberací protokol a podobne. Následne sa odfotí auto pred zapožičaním a pridá sa do zložky klienta. Vygenerujú sa zmluvy na elektronický podpis. Po podpise sa odošlú na email zákazníka a do databázy Cityrent. Na všetko postačí iPad a internetové pripojenie. Po odovzdaní vozidla prebehne podobný proces.

Program má samozrejme aj ďalšie funkcie, ako napr. klientskú mapu, ktorá obsahuje zložku každého zákazníka, jeho „zápožičky“ a vedenie účtovníctva, aby mal náš klient podrobný prehľad o výdavkoch a príjmoch pri každom zapožičanom vozidle.

Sme radi, že sme našou prácou mohli pomôcť k zjednodušení fungovania spoločnosti Cityrent. Teší nás však i to, že náš klient prispel k EKO fungovaniu našej spoločnosti. Vďaka tomuto programu náš klient šetrí naše životné prostredie a zníži spotrebu papiera o viac ako 300 000 vytlačených strán ročne.

Klient: www.cityrent.sk

O text sa postarala: Lenka Dercová, www.lenkadercova.sk